ผลิตภัณฑ์ของ 3C

Colla 1000D

คอลลาเจนพบได้โดยทั่วไปในโครงสร้างร่างกาย เช่น เอ็น กระดูก และใน Colla 1000 D มีสัดส่วนของกรดอะมิโน 3 ชนิดที่จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างคอลลาเจนมากขึ้น