ผลิตภัณฑ์ของ 3C

Collaska

CollaskaTM คือ Fish Collagen Peptide ที่ผลิตจากหนังปลา Alaska Pollock ปลาพันธุ์ดีในตระกลูปลาเนื้อขาว