ผลิตภัณฑ์ของ 3C

Gluta C

100% Natural Glutathione จากกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์สายพันธ์ุคัดพิเศษ ผลิตด้วย Exclusive Technology จากประเทศญี่ปุ่น ผ่านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสินค้า (JP grade) และโรงงาน (GMP,HACCP)