ผลิตภัณฑ์ของ 3C

Kitonutrime Bloc

Kitonutrime-Bloc เป็นสารไบโอโพลีเมอร์จากพืช ( Non-animal chitosan ) สุดยอดแห่งนวัฒนกรรมดักจับไขมันจากประเทศเบลเยี่ยม สามารถดักจับไขมันได้มากกว่าน้ำหนักตัวมันเองถึง 800 เท่า